به گزارش گیل خبر، در این دوره بود که با دستور ناصرالدین شاه «تکیه ی دولت» به عنوان تماشاخانه ای برای اجرای تعزیه راه اندازی شد. با روی کار آمدن رضا شاه اجرای تعزیه در ایران ممنوع شد و پس از مدتی ساختمان تکیه ی دولت هم تخریب شد. 15-10-24-221854photo_2015-10-24_22-06-02 خبرآنلاین

همرسانی کنید:

نظر شما:

security code