به گزارش گیل خبر ، وبلاگ دست نوشته ها نوشت: چند روز پیش گروهی از شیعیان از شهرهای مختلف آلمان در برلین مراسم افطاری داشتند. من هم دعوت شده بودم. شیعیان در آلمان طی چند سال اخیر جایگاه مناسب تری پیدا کرده اند، هم به لحاظ تشکیل انجمن ها و هم از نظر تعداد جمعیت رشد قابل توجهی داشته اند. دولت آلمان هم نسبت به گذشته نه تنها فضای مطلوب تری را برای مسلمانان اعم از شیعه و سنی ایجاد کرده بلکه خود احزاب هم به ایجاد ارتباط با مسلمانان تمایل پیدا کرده به گونه ای که هم در مراسم افطاری آنها شرکت کرده و هم خود این احزاب بعضی از شب های ماه مبارک را افطاری میدهند و میزبان مسلمانان هستند. اما نکته این فضای مطلوب این است که دیگر ادیان هم از چنین فرصتی برخوردارند؛ حتی سلفی ها و تکفیری ها میدان فعالیتشان ظاهراً محدود نیست به گونه ای که سلفی ها از همین آلمان حدود 300 نفر برای جنگ علیه دولت سوریه جذب کرده بودند و حتی تعدادی از آنها در سوریه کشته شده اند. در افطاری علاوه بر شیعیان، نمایندگان کلیساهای کاتولیک و پروتستان هم حضور داشتند و پیام اسقف اعظم کلیساها را خواندند. من با عمده آنها ارتباط خوبی دارم و نماینده کلیسای پروتستان در این مراسم را می شناختم. مراسم رسمی نزدیک اذان مغرب تمام شد؛ من یکی دو دقیقه قبل از اذان رفتم تا با نماینده کلیسای پروتستان احوالپرسی کنم. وقتی چند کلمه ای با هم صحبت کردیم یکی از قاریان بین المللی کشورمان که در مجلس حضور داشت آوای اذان سر داد. با آغاز اذان، خانم کشیش رو به محل پخش اذان ایستاد و کاملاً سکوت کرد وقتی متوجه تعجبم شد یک جمله گفت و دوباره سکوت کرد؛ گفت من به احترام اذان سکوت می کنم تا تمام شود. وقتی اذان تمام شد من یادم رفت که قرار بود چه بگویم و تمام حواسم متوجه احترام این کشیش به اذان ما مسلمانان شده بود.