به گزارش گیل خبر، در پاسخ به سوالی مبنی بر برخی زمزمه ها درباره احتمال اجرای "طرح انطباق" در بیمارستان ها و دانشگاه های علوم پزشکی، گفت: وزارت بهداشت در این باره برنامه ای ندارد و اگر هم مبحثی در این باره مطرح شده در حد شایعه است. وی در این باره افزود: برنامه های وزارت بهداشت مانند گذشته است و درصد متخصصان و دانشجویانی که تربیت می کند نیز از نظر جنسیتی نزدیک به هم است و وزارت بهداشت تاکنون توفیقات زیادی در رشته های مختلف داشته و همگی قابل افتخارند. بر این اساس همین مسیر باید ادامه یابد تا نیاز کشور برطرف شود. هاشمی در عین حال ادامه داد: البته اگر کسانی وجود داشته باشند که علاقه مند به ایجاد بیمارستان های تخصصی ویژه بانوان باشند، با توجه به آنکه از نظر تخصصی این توانمندی در کشور وجود دارد، وزارت بهداشت از این امر استقبال می کند تا به این ترتیب از ورود تا خروج بیمارستان از خدمه گرفته تا کارکنان، بخش های جراحی و غیرجراحی، خانم ها حضور داشته باشند. وی در این باره افزود: این امر در کشورهای غیراسلامی معمول است؛ چه رسد به ایران که مردم ما متعصب هستند و علاقه مندند که هر جنسی خدمات را از جنس خودش دریافت کند. وزیر بهداشت با تاکید بر اینکه راه اندازی بیمارستان تخصصی بانوان در راستای تفکیک جنسیت نیست، گفت: بیمارستان های ویژه بانوان در سایر کشورها نیز وجود دارد و اگر بخش خصوصی و خیرین به این بخش ورود کنند، تسهیلات لازم در اختیار آن ها قرار می گیرد. /ایسنا
همرسانی کنید:

نظر شما:

security code