به گزارش گیل خبر، کیهان نوشت: بخش خبری 20و30 از رفیق بی بی سی و فائقه آتشین تمجید کرد! بخش خبر 20و30 شبکه دوم سیما، یکشنبه شب، با لحنی ستایش آمیز، خبر مربوط به بیماری و بستری شدن شجریان در بیمارستان را منعکس کرد. این درحالی است که شجریان بارها با تکبر اعلام کرده که همه رسانه ها -حتی رسانه های صهیونیستی و وابسته به آل سعود- حق پخش صدای او را دارند به جز صداوسیما! شجریان که طی سال های اخیر، بارها نرد عشق را به دشمنان ایران باخته بود، هنوز هم از همراهی و همصدایی با کسانی که طرح تجزیه و محو کشور ایران از روی نقشه جهان را دارند عذرخواهی نکرده است. پس اخبار صداوسیما با چه توجیهی به استقبال این «استاد سابق، رفیق بی بی سی و فائقه آتشین» رفته است؟
همرسانی کنید:

نظر شما:

security code