گزارش تصویری مراسم هفتم نیلوفر میرترابی
اختصاصی گیل خبر/ گزارش تصویری مراسم هفتم نیلوفر میرترابی که پس از جراحی سینوزیت در بیمارستان گلسار رشت هنگام انتقال به اتاق ریکاوری دچار مشکل تنفسی شد و درگذشت. [gallery link="file" ids="102832,102833,102834,102835,102836,102837,102838,102839,102840,102841,102842,102843,102844,102845,102846,102847,102848,102849,102850,102851,102852,102853,102854,102855"]