وزیر دفاع موقت آمریکا:
هیچ کسی در دولت آمریکا خواهان جنگ نیست
9 خرداد 98

گیل خبر/ به نقل از خبرگزاری ترند آذربایجان، پاتریک شاناهان وزیر دفاع موقت آمریکا روز چهارشنبه در حضور جمعی از خبرنگاران مدعی شد که اعزام برخی ادوات جنگی و افراد نظامی به خاورمیانه از سوی آمریکا موجب شد تا از حمله ...