گیل خبر/ روز گذشته شایعاتی مبنی بر بازداشت یکی از مدیران سابق استیل آذین و از نزدیکان حسین هدایتی منتشر شد که بازتاب بسیار زیادی داشت. حتی برخی از رسانه ها خبر از بازداشت (الف. م) بر زبان آوردند که با ...