گیل خبر/ فرتاک ورزشی نوشت: برطبق شنیده ها بازیکنان سرباز و غیربومی ملوان که در یک خوابگاه اجاره ای و با جیره غذایی پادگانی زندگی میکنند، بعلت عدم پرداخت چند ماهه اجاره بها از سوی باشگاه با اخطار از سوی ...