گیل خبر/ با توجه به درخواست کمیته پزشکی هیات فوتبال گیلان به جهت برگزاری کلاس های آموزش پزشکیاری فوتبال ، فدراسیون فوتبال با ارسال نامه ای صلاحیت مدرسین اجرا کننده برنامه های آموزشی را تایید کرده و تاکید کرد به ...