گیل خبر/ آیت الله سید علی حسینی اشکوری اظهار داشت: شورای شهر رشت به جای ادای امور مستحبی باید در فکر خدمت به مردم باشد و بهتر است به جای شرکت در پیاده روی اربعین فکری برای انتخاب شهردار و ...