گیل خبر/ سرویس اجتماعی: جلسه پیگیری پروژه های ملی شهرستان رشت با محوریت سایت سراوان و وضعیت آب شرب مناطق آسیب پذیر و حاشیه شهر در فرمانداری رشت برگزار شد. اگر  مردم سراوان  دیگر اقدام به اعتراض کنند، وجدان کسی ...