بخشداران جوان ارتقاء پیدا می کنند؟
سه گزینه اصلی معاونت سیاسی فرمانداری رشت
14 مهر 98

گیل خبر/ سرویس سیاسی: با بازنشستگی علی رضا انصاری، معاون سیاسی و اجتماعی فرمانداری رشت گمانه زنی ها در مورد انتصاب فرد جدید قوت گرفته است. در این میان از علی اکبر پورعلی، محمد(سارنگ) حسن پور و فریبرز سعیدی کیا به ...

با حکم استاندار گیلان؛
انتصاب معاون سیاسی فرمانداری شهرستان رودبار
17 بهمن 96

به گزارش گیل خبر،  با حکم استاندار گیلان علی اکبر پورعلی به عنوان معاون سیاسی فرمانداری شهرستان رودبار منصوب شد. پورعلی که پیش از این معاون عمرانی و برنامه ریزی فرمانداری رودبار بود جایگزین علیرضا انصاری در این سمت شده است. انصاری ...