به گزارش گیل خبر با حکم دکتر رضا اردکانیان وزیر نیرو ، مهندس کاظم لطفی رییس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان بعنوان رییس شورای هماهنگی مدیران وزارت نیرو در استان گیلان منصوب شد . دکتر اردکانیان ...