به گزارش گیل خبر، رئیس کمیسیون بهداشت و محیط زیست شورای رشت در این جلسه با گرامی داشت ایام الله دهه فجر و ایام فاطمیه اظهار کرد: الگوی زنان ایران اسلامی حضرت فاطمه زهرا (س) است. فاطمه شیرزاد با اشاره به ...

معاون خدمات شهر منطقه یک شهرداری رشت خبر داد:
بازگشت کارشناسان فضای سبز و پسماند از شهرداری های مناطق به حوزه های ذیربط
23 آبان 96

به گزارش گیل خبر، مهندس شیخ کاظمی با اعلام خبر فوق اذعان داشت: از سال 1392 با استقرار کارشناسانی از سازمان های مدیریت پسماند و سیما، منظر و فضای سبز شهرداری در مناطق 5 گانه، شهرداریهای مناطق موظف به انجام ...

به گزارش گیل خبر، سجاد محجوب رئیس سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری رشت به تشریح اقدامات این سازمان پیش از وزش باد شدید و در حین  آن در روزهای اخیر پرداخت. وی با اشاره به پیش بینی اداره کل ...