به دلیل مخالفت با طرح «بایو جمی» و «سد لاسک»؛
رئیس اداره حفاظت از محیط زیست بندر انزلی در آستانه عزل!
1 خرداد 98

اختصاصی گیل خبر/ سرویس اجتماعی: شنیده ها حاکی از آن است که رئیس اداره حفاظت از محیط زیست بندر انزلی که از مخالفان بعضی اقدامات سازمان در استان گیلان محسوب می شود در آستانه عزل از این اداره قرار دارد. مخالفت ...

چشم شان را به ورود فاضلاب و پسماند و تصرفات و موج شکن ها بسته اند و وارسوبا سر می دهند؟ گیل خبر/ پونه نیکوی *کارشناس ارشد علوم سیاسی و فعال مدنی   با پی گیری به موقع و خردمندانه نماینده عالی دولت در استان ...

به گزارش گیل خبر،  به نقل از محققین پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی کشور،بررسیهای کارشناسی انجام شده نشان میدهد که در مسیر مرگ ومیر ماهی, آب رودخانه ( روگا ) فاقد اکسیژن بوده وفضای اطراف آن پر از بوی هیدروژن سولفوره ...