با حکم وزیر جهاد کشاورزی؛
انتصاب مدیرکل اداره کل منابع طبیعی و آبخیز داری گیلان
28 اسفند 95

به گزارش گیل خبر، با حکم وزیر جهاد کشاورزی محسن یوسف پور به عنوان مدیرکل منابع طبیعی گیلان منصوب شد. در مراسم معارفه مدیریت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری گیلان، محمد صادق حسنی نماینده مردم شهرستان رشت با اشاره به ...