به گزارش گیل خبر، غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی، با تاکید بر ضرورت برکناری وزیر اقتصاد در پی رو شدن فیش های میلیونی و همچنین وام های کلان دریافتی برخی مدیران، گفت: اقدام وزارت اقتصاد در عزل مدیر سازمان بورس ...