با حضور عضو هیات مدیره تعاون روستایی کشور
مدیرکل تعاون روستایی گیلان منصوب و معارفه شد
28 مهر 93

به گزارش گیل خبر ، با حکم رییس سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران تیمور رنگیدن به سمت مدیر جدید تعاون روستایی گیلان منصوب و معارفه شد. مراسم معارفه مدیرکل جدید تعاون روستایی گیلان با حضور عضو هیئت مدیره تعاون روستایی کشور ...