گیل خبر/ صفحه اول روزنامه های شنبه ایران و گیلان 9 آذر  

به گزارش گیل خبر، این مقام قضایی در گفت وگویی  با اعلام توقیف روزنامه «بهار» با شکایت مدعی العموم گفت: روز گذشته (12 دی ماه) روزنامه مذکور مطلبی را با عنوان «واهمه زوال قدرت» منتشر کرد که برای آن ...