به گزارش گیل خبر، محسن رضایی در یک برنامه تلویزیونی افزود:درطول مذاکرات همواره از مشوقهای جناب آقای ظریف و دوستانشان بودم و تشویق می کردم که مذاکرات را با جدیت ادامه دهند و پشت گرمی به آنها می دادم اما ...