نامه اعتراضی کانون وکلای دادگستری مرکز به روحانی
تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری «یک تبعیض ناروا در حق وکلا» است
16 تیر 94

به گزارش گیل خبر، علی نجفی توانا، رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز گفـته: «ما معتقدیم که این تبصره موجب محدود کردن حق انتخاب موکلین است که باید از تعداد افراد خاصی مبادرت به انتخاب وکیل خود کنند؛ زیرا ضابطه وکیل ...

با ارائه درخواست به دیوان عدالت اداری
شکایت وکلای دادگستری از بانک ملی برای برداشت 5 هزار تومان از حساب مشتریان
24 خرداد 94

به گزارش گیل خبر، حدود 10 روز قبل بود که برخی از صاحبان حساب بانکی در بانک ملی ایران پیامکی عجیب را دریافت کردند که حکایت از برداشت میلغ 5 هزار تومان از حسابشان آن هم به عنوان هزینه ...