افزایش نرخ تورم و گرانی‌های بی‌حدومرز در کشور موجب شده تا دانشگاه آزاد شهریه‌های خود را بنابر دلایلی که خود موجه می‌شمارد افزایش دهد و این نشان می‌دهد دود گرانی‌ها به چشم دانشجویان رسیده و امیدشان را نامید کرده است.گیل ...

به گزارش گیل خبر، ایرج ندیمی در گفتگوی مشروح درباره دلایل کُندی پیشرفت بخش تعاون با وجود تصویب قوانین و در نظر گرفتن مشوق های قانونی جهت دستیابی این بخش به ۲۵ درصد از اقتصاد کشور گفت: در مسئله واگذاری ...