به گزارش گیل خبر، بنا بر گزارشی در شبکه های اجتماعی از عراق خبر می رسد که در موصل یکی از شهرهای سنی نشین ، زنی که در جهاد نکاح با سران ملعون داعش تنش را واگذار میکرد، اخیرا بچه ...