طی احکامی جداگانه از سوی شهردار رشت، سرپرستان شهرداریهای مناطق دو و پنج این شهر منصوب شدند.

 گیل خبر/  شهردار رشت  طی احکامی جداگانه، " شاهرخ طلیسگر" را با حفظ پست سازمانی به عنوان سرپرست شهرداری  منطقه دو و "علی بهارمست" را تا ...

به گزارش گیل خبر، محمدرضا جعفری خیر خواه نزاع و درگیری را مهم ترین دلیل تماس های مردمی با پلیس 110 گیلان در دو ماه اخیر عنوان کرد. وی از برقراری 59 هزار و 801 مورد تماس تلفنی مردم با پلیس ...