به گزارش گیل خبر، شب گذشته و پس از برد تیم ملی والیبال کشورمان مقابل لهستان، المیرا شریفی مقدم اخبارگوی شبکه خبر با فرزندانش در بین مردم شادمان خیابان های تهران حضور پیدا کرد.

به گزارش گیل خبر، مبینا نصیری مجری خانم صدا و سیما در پارسینه نوشت: اوایل حدود ساعت 8:45 دقیقه و این شب ها حدود ساعت 9:30 دقیقه... اوایل زمزمه هایی اعتراض آمیز. رفته رفته توقف ضبط سریال و این شب ها هم ...