گیل خبر/ صابر صلاح کار*

*پژوهشگر مسائل سیاسی و ژئوپلیتیک

تربیت مدیران جوان یک فرآیند مهم که موجب تضمین ادامه و بقاء اهداف انقلاب اسلامی است و نهاد ها و مسئولین جریان ساز می بایستی دغدغه شروع آن را بطور جد داشته باشند ...

گیل خبر/ صابر صلاح کار

شاید برای خیلی ها این سوال پیش آمده باشد که دلیل یا دلایل نامگذاری هر ساله توسط رهبر معظم انقلاب چیست؟ قطعا این شعار سال، جهت دادن به افکار و دادن خط مشی به مسئولان و ...