رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه تامین ارز واردات خودرو به صورت کامل انجام شده است، خبر استعفای خود و عدم ارائه خدمات به بدحجابان را تکذیب کرد.گیل خبر/ به گزارش تسنیم، علی صالح آبادی رییس کل بانک مرکزی ...