حاشیه های یک دیدار؛
انتشار گزینشی سخنان رئیس دادگستری رشت!
9 تیر 01

گیل خبر/ در حالی که بحث استیضاح امیرحسین علوی، شهردار رشت این روزها داغ است، علوی به بهانه هفته قوه قضائیه به دیدار رئیس دادگستری شهرستان رشت رفت.

در این دیدار، رئیس دادگستری شهرستان رشت بر لزوم شفافیت مالی و اداری شهرداری ...