گیل خبر/ بالاخره کورنای اومیکرون هم به ایران آمد و باید بیش از پیش ماسک و فاصله اجتماعی را رعایت کرد. این ویروس نسبت به سایر جهش‌های دیگر کرونا، سرایت بیشتری دارد.

منبع:اعتماد آنلاین