صداوسیما از قول یک منبع آگاه اعلام کرد: در دو هفته گذشته سیستم‌های مربوط به جمع آوری و ارزیابی میزان ذخایر سدهای کشور بطور کامل قطع شده است.گیل خبر/ به گزارش انتخاب؛ صداوسیما اعلام کرد که یک منبع آگاه در ...