گیل خبر/ رامیز دانشور

با روی کار آمدن دولت ابراهیم رییسی بلاخره آرزوی بیش از چهار دهه‌ی گروهی که در کشور، خود را انقلابی میخواندند محقق شد و به مدینه فاضله شان از شیوه حکمرانی که مدعی برپایی عدالت و حکومت ...