نماینده صومعه سرا در مجلس با اشاره به فرهنگ پایین حمایت از سرمایه گذار در این استان، گفت: شهرک های صنعتی گیلان به همین دلیل حال خوبی ندارند.گیل خبر/ به نقل از مهر؛ سید کاظم دلخوش شامگاه پنج شنبه در ...