فرمانده انتظامی فومن با اشاره به رشد ۲۳ درصدی کشفیات مواد مخدر در مقایسه با سال گذشته، گفت: ۵۶۸ خرده فروش در فومن دستگیر شدند.گیل خبر/ به گزارش مهر، سرهنگ حمید رضا فیضی با بیان اینکه در شش ماهه نخست ...