به گزارش گیل خبر، پس از عدم صدور مجوز برای حضور حریر شریعت زاده، نوازنده و همسر سالار عقیلی روی سن در جریان کنسرت مشهد در سال گذشته، سالار عقیلی اقدام به افشای لیستی نمود که بر اساس این ...