رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان:
۶۵ درصد مردم گیلان دوز نخست واکسن کرونا را دریافت کرده اند
9 مهر 00

گیل خبر/ رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان در بازدید جداگانه و سرزده به همراه نماینده مردم رودسر و املش در مجلس شورای اسلامی از بیمارستان نیکوکار املش، مرکز واکسیناسیون مصلای املش، بیمارستان شهید انصاری رودسر، مرکز منتخب ارائه خدمات در ...