پایش شبانه دادستان و مدیر محیط زیست رودبار از صنایع آلاینده این شهرستان دادستان عمومی وانقلاب شهرستان روبار وسرپرست اداره محیط زیست به صورت شبانه از شرکت ها و صنایع آلاینده این شهرستان بازدید به عمل آوردند.گیل خبر/ به گزارش ...