گیل خبر/ دکتر قنبرپور سرپرست مدیریت درمان تامین اجتماعی استان گیلان اعلام کرد: در راستای کاهش بار مالی ناشی از درمان بیماری کووید 19 و مساعدت با بخش دولتی ، صددرصد هزینه درمانی مورد تعهد سازمان جهت بیماران کرونایی که ...

اعضای بیمه های پایه استان گیلان به منظور رفع موانع و مشکلات اجرای نسخه الکترونیک نشست مشترکی با اعضای نظام پزشکی و دانشگاه علوم پزشکی استان به میزبانی مدیریت درمان تامین اجتماعی استان برگزار نمود.گیل خبر/ در ابتدای این نشست ...

همزمان با هفته تامین اجتماعی دکتر رضا قنبر پور سرپرست مدیریت درمان تامین اجتماعی استان گیلان در نشستی با اصحاب رسانه گزارش مبسوطی از عملکرد درمان تامین اجتماعی استان ارائه نمود.گیل خبر/ در این نشست که جمعی از خبرنگاران خبرگزاریها ...

همزمان با پنجمین روز از هفته تامین اجتماعی دکتر قنبرپور سرپرست مدیریت درمان تامین اجتماعی استان برای پی گیری ساخت درمانگاه شهر صومعه سرا با نماینده مردم درمجلس شورای اسلامی و فرماندار این شهر دیدار نمود.گیل خبر/ در این دیدار ...

جلسه شورای هماهنگی بیمه های پایه استان به میزبانی مدیریت درمان تامین اجتماعی گیلان تشکیل و در آن به اجرای هماهنگ نسخه نویسی الکترونیک در سطح استان تاکید شد.گیل خبر/ در این جلسه که مدیردرمان تامین اجتماعی استان ، مدیرکل ...