شهردار رشت خبر داد:
صدور مجوز پروانه ساختمانی برای زمین های نسقی
4 شهریور 00

شهردار رشت از صدور مجوز پروانه ساختمانی برای زمین های نسقی در روزهای آینده خبر داد.گیل خبر/ به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت , سید محمد احمدی شهردار رشت در نشست با جمعی از معاونین و ...