معاون علوم پزشکی گیلان گفت: هرگونه خروج از منزل احتمال تماس ما با ویروس کرونا را زیاد خواهد کرد، زیرا کرونای دلتا در سطح استان گسترده شده است.گیل خبر/ به نقل از ایسنا؛ دکتر آبتین حیدرزاده با اشاره به وضعیت ...