نطق جسورانه نماینده تربت جام و تایباد در مجلس؛
دیگر چه چیزی از ملت مانده است؟ اقتصاد ما اقتصاد رانت، مافیا و دولتی است +فیلم
18 اردیبهشت 01

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس با تاکید بر اینکه مردم تاب تحمل هیچ افزایش قیمتی را ندارند، گفت: مجلس باید از اختیارات نظارتی و قانونگذاری استفاده و با رانت فساد و اقتصاد دولتی و بیمار مبارزه کند و نباید اجازه ...

نماینده مجلس: طرح اینترنت مجلس نه‌تنها اینترنت را ساماندهی نمی‌کند بلکه یک هرج و مرج و بی نظمی عجیبی در ارتباط ما با دنیا و در ارتباط مردم با هم را شاهد خواهیم بودگیل خبر/ به نقل از خبر آنلاین: جلیل ...