تراژدی روی دور تکرار؛
مرگ کارتن خواب ها یا خواب زدگی مسئولین؟!
2 آذر 00

گیل خبر/ مطهره احمدی: در چند روز گذشته در میان اخبار تلخ هر روزه، دو خبر بود که همچون باقی اخبار نتوانستم از آن عبور کنم.

"مرگ کارتن‌خوابی بر اثر سرمای شدید در لاهیجان!" و "مرگ کارتن‌خوابی در زیرزمین متروکه اداره ...

گیل خبر/ گزارش تصویری حضور شبانه  مردم رشت در انتخابات 

عکس: علی سمرقندی - مطهره احمدی- نگین معتمدی