کتاب بخوانیم؛ (قسمت اول)
مثل خون در رگ های من
25 آبان 00

گیل خبر/ قسمت اول کتاب بخوانیم:

کتاب: مثل خون در رگ‌های من
(نامه‌های احمد شاملو به آیدا)

گوینده:مهرو صفرنژاد

کاری از گروه چند رسانه ای گیل خبر

خانه آجرنمای سه طبقه خیابان ویلا (نجات‌الهی) تهران منتسب به احمد شاملوست. قدمت این خانه به تایید اداره میراث فرهنگی به دهه ۳۰ و دوران پهلوی دوم بازمی‌گردد.گیل خبر/ به نقل از فرارو؛ خانه‌ای که احمد شاملو شاعر بزرگ مدتی ...