پرداخت به موقع خسارت بیمه گذاران از برنامه های راهبردی شرکت بیمه ایران معین در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بوده است.گیل خبر/ به گزارش روابط عمومی بیمه ایران معین، مدیرعامل و اعضای هیات مدیره شرکت بیمه ایران معین در ...