عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران، گفت: انتخابات ریاست‌جمهوری قطعا به مرحله دوم کشیده می‌شود و احتمال می‌دهم شاهد دوگانه جهانگیری و لاریجانی در این مرحله باشیم.گیل خبر/ به نقل از ایرنا: محمد عطریانفر درباره فضای انتخابات ریاست‌جمهوری، گفت: ...