مناطق کوهستانی اشکورات رحیم آباد رودسر با ۴۷۰ هکتار مساحت زیرکشت و برداشت ۲۲۰ تن قطب تولید گل گاوزبان کشور است.گیل خبر/ به نقل از تسنیم؛ اشکورات رحیم آباد رودسر با تولید ۷۵ درصد گل گاوزبان از مناطق مهم تولید ...