برخی از افراد مدعی شدند که بستگان برخی از مسئولان بیمارستان‌ها در فاز ۱ واکسیناسیون بدون نوبت واکسن دریافت کردند.گیل خبر/ به نقل از میزان؛ واکسیناسیون کرونا در کشور از ۲۱ بهمن ماه آغاز شد و برطبق زمان بندی که ...