جزئیات طرح تفکیک استان سیستان و بلوچستان به چهار استان منتشر شد.گیل خبر/ به نقل از فارس، جزئیات طرح تفکیک استان سیستان و بلوچستان به چهار استان که از سوی ۴۹ نماینده امضا شده، به شرح ذیل است:

مقدمه (دلایل توجیهی): 

نظر به ...