طی دو روز گذشته تخریب خانه ای در محله اسلام آباد بندرعباس و به دنبال آن خودسوزی زن ۳۵ ساله احساسات جامعه را جریحه دار کرد.گیل خبر/ به نقل از ایران؛ طی دو روز گذشته تخریب خانه ای در محله ...