گیل خبر/ در پی بارش باران و وقوع سیل ، شهرستان تالش در  وضعیت بحرانی قرار دارد.

براثر شدت بارش‌های باران در شهرستان تالش، محور اسالم به خلخال در چند نقطه دچار ریزش و رانش شده و در یک نقطه به علت ...