گیل خبر/ تماس های مکرر شهروندان با دفتر گیل خبر از وقوع تعداد قابل توجهی سرقت در هفته های اخیر حکایت دارد که ظاهرا در همه ی آنها ردپای یک گروه چهارنفره از سارقین به چشم می خورد.

پایگاه خبری گیل ...